Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2018

mist-ery
20:12
20:10
2900 d0c7 500
Reposted frombrumous brumous viatoffifee toffifee

July 29 2018

mist-ery
17:13
5130 4f92 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
mist-ery
17:09
6493 f75a 500
Ron Hicks
stollen kiss
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viaCannonball Cannonball
mist-ery
17:06
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaphilomath philomath
mist-ery
17:05
1049 3725 500
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaphilomath philomath
mist-ery
17:02
8392 ff43
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin

July 28 2018

mist-ery
15:41
mist-ery
15:37
4076 5e01
mist-ery
15:37
mist-ery
15:33
4600 8ef1 500
Flicka_Elisa

July 16 2018

10:29

July 15 2018

mist-ery
13:41

July 11 2018

mist-ery
19:51
5177 5ba1
Reposted fromregcord regcord viairmelin irmelin
mist-ery
19:47
mist-ery
19:43
3949 530c

July 10 2018

mist-ery
19:43
0133 c6ed 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viagracey gracey

July 08 2018

mist-ery
12:25

Rzeczy, których pożądasz, które chcesz mieć. Które możesz kupić za pieniądze. Być niewolnikiem rzeczy, to niewola jeszcze doskonalsza niż więzienie. To niewola doprawdy ideologiczna, bo tu już nie ma żadnej przemocy z zewnątrz, żadnego przymusu. To już sama tylko dusza niewolnicza niewolę sobie stwarza, bo niewoli łaknie.
— Sławomir Mrożek, Emigranci.
Reposted frommhsa mhsa viatoffifee toffifee
mist-ery
12:22
Reposted fromgruetze gruetze viacolagatji colagatji
mist-ery
12:21
1263 1fc5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl